Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Tribeč » turistika » miesto

Miesto, Tribeč

Miesto v Tribeč

V Tribeč sa nachádza 931 kusov miesto.

Miesto, Tribeč:, 1 z 16

Horná Malanta, Medzi cestami, Pod skalou, Pod Kazimírom, Horné Lúčno, Na Rohu, Kulová, Hôrka, Lukačovské kopanice, Dolné pasienky, Šindolka, Uhliská, Borisko štál, Mašírovce, Dlžaviny, Nábrežné, Bošiakov štál, Kriačiny, Babicová, Pacov, Breziny, Lazky, Šestákovské, Pod Chrasčou, Dlhé hony, Medzi Húšťavami, Lučno, Nová Chrenová, Štitare, Brehy, Majerské, Nová Hora, Čigág, Boriská, Gabajové, Do Gambatých, Dolné zeme, Pacalajov štál, Domčekov štál, Petlušové, Pri močidle, Šmikniarov vrch, Breziny, Jazviny, U hrušky, Štefelové, Dlhoňách, Udičkové, Bánik, U Prekálov, Rajnohov štál, Na jamke, Bolvová dolina, U Matiášov, U Cvangov, U Míškelov, Tomov štál, Blažkov štál, U Buriánkov, Debnárov štál

Miesto, Tribeč:, 2 z 16

Čierny štál, Šmikniarov, U Polďurov, Pod vrchom, Šmecko, Pavlove, Prekopovci, Hubačov jarok, Hudcové, Škriniar, U Hajlásov, Majsniar, Dérer, U Foltánov, U Šarkanov, Prokajovci, Angelt, U Štútikov, U Nemčokov, U Horných Jakálov, U Píšov, Gréger, U Hricov, Urban, U Hózov, Belian, U Belanov, U Šajbov, Záhumnie, Pri cintoríne, Druhé hony, Lazy, Za Belané humny, Za cintorínom, Hladomer, Doliny, Horné záhumnie, Kľačany, Betlehem, Záhumnie do Habrovej, Rybník, Pod starými, Kopanice lazy, Široké lúky, Nad kováčom, Rybník, Zdola obrázka, Na širokých kopaniciach, Úbočie, Konopniská, Medzi doliny, Panský les a pasienok, Suché lúky, Stará hora, Priehon, Staré konopnice, Močiare, Ladické Stanovisko, Kučiny, Pod zámok a Vaškopač

Miesto, Tribeč:, 3 z 16

Nové Triby, Pod zámok a Vaškopáč, Prieložky, Smrečina, Lazy, Breziny, Šírava, Veternáky, Rakytová, Ríčaviny,Ostrý vrch a Pastierska studňa, Bedenové, Békeše, Záhumnie, Balážové doliny, Dubový hon, Kočovnice, Pod cerinou, Hrabovce, Šinko, Pri chotári, Terkelové, Veľká hora, Ceriny, Nad Konopnicou, Konopnica, Pod Tordovým, Pri chrenovej ceste, Tŕstie, Rakoťáš, Dolná Malanta, Za majerom háj, Chlnok, Dolné lúky, Dlhý sad, Laz, Benkelovský jarok, Hrochoť, Klamárová, Dolné zábrodie, Ceriny, Praselie, Lipina, Háj za majerom, Mohelnica, Šíraviny niže kostola, Benkelovská, Gočalová, Bukovina, Stupno, Pod kopanicou, Pri kmotre, Na dolinu, Obecné mohelnice, Nábelová, Cvik, Háj za močidlom, Poliakova plieška, Líščie diery, Horné Zábrodie, Chotarnica

Miesto, Tribeč:, 4 z 16

Trniny, Medzi Húšťavy, Chraste, Pri hosťovskom chotári, Konča Praselia, Medzi stupami, Plieš, Lúky vyše priehona, Kopanice, Horné lúky, Salaš, Pod dolinkami, Hlinka, Po Kazimírom, Pod Nemečkovo, Pod Levasovskou, Na barinkách, Nad Kazimírovým štálom, Za dolným krížom, Lopata, Pod Jedľou, Za dlhým rohom, Na jame a Ďuriačov štál, Horné Macákovo, Štátny les, Ondorka, Kazimírov štál, Kozliská, Pod Lonom, Drieňovský štál, Pod Drieňovou, Pod čerešňami, Kločovnica, Lom a Lopaťa, Pod hôrkami, Brezina, Halotka, Rígeľ, Halotka, Nad Madenkou, Za Lomom a na zadnej Levasovskej, Ďurianovo, Žiarny vrch, Za Zelenou, Hradište a Osno, Kňazove, Bošiačka, Pod Kolibou, Briešťok, Vápeničky, Brezinský vrch, Brezinský vrch, Jama, Dolné Macákovo, Nemčekov štál, Ikrova lúka, Filianova jama, Modoš Štál, Brezovské Konopnice, Za Lúčnom

Miesto, Tribeč:, 5 z 16

Žiare, Nad Turňou, Stráň, Cigánska pažiť, Stoky, Lom vrch, Pos Boriskom, Chvojno, Pod Závozom, Bancerová, Vozárka, Potôčky, Na Polianoch, Pri studničke, Pod Boriskom, Pred Trstnatým, Istočka, Španie lúky, Ištôčka, Záhradka, Stará píla, Jalšiny, Močariská, Pohorniská, Solčianske lúky, Brnovka, Drahošová, Na Lazkoch, Dulákov vrch, Beňovo uhlisko, Michalová, Pri srstke, Pod hlinkou, Na zadných lúčkach, Pod Uherelom, Pustolnica, Pri malom škribinu, Drienovský štál a stráň, Forka, Husárov kút, Čierny roh, Drahošovo, Mláky, LeniĘte, Bukovina, Holý Vrch, Za horným krížkom, Za horným krížom, Roveň, Trstnatá jama, Lomatinská hôrka, Pod Bukovinou, Na dolný Rožtek, Horné Poliane, Lipová úboč, Dolné Lúčno, Lamatinská hôrka, Kresaný Kameň, Dubovo, Breziny

Miesto, Tribeč:, 6 z 16

Pod Javorom, Hedeška, Poličná, Stľpovno, Pod dedinou, Dlhý roh, Španie chrastie, Prostredný vŕšok, Lúčny vrch, Na Dulákovom, Za Briežkom, Uhlisko, Na lúčkach, Sklad, Pod Lomom, Malé a Veľké Dubovo, Rakytník, Rajčeková, Lominy, Veľký Drieňok, Tonhauserové priekopy, U Palatínov, Šarkanov járok, U Miertajov, U Bartošov, U Dolných Francov, Čierne blato, Bielikové prieloky, Stádlo, Sviniarka, U Škartov, U Horných Francov, U Abrahámov, U Prokovcov, U Štrbov, U Michalov, Uhliská, U Búrov, U Liencov, U Horných Bolvov, U Tomášov, U Bartošpalov, Halásov rígeľ, UTomášov, U Dolných Jakálov, U Borovičkov, Turecov rígeľ, Hubačová lúka, Horná Kostolná, U Nemčok Michala, U Zacharov, Vozárová dolina, U Hudcov, Šandorovská, Záhumnice, Búry - Jarky, Lázky pod Sanicou, Petríkovo, Skalica a Lomy, Jarky - záhumenice

Miesto, Tribeč:, 7 z 16

Salaš Vrch, Hlišťavníková, Pod Háj, Osno, Koniaca, Lipová, Leveš, Súteska, Štekovička, Výkraje, Kančov laz, Moravčíkov, Rajnohova hora, Vypálená úboč, Krivý bán, Adamcove lúky, Podvrch, Balážová, Chrochoť, Okrúhly Prilok, Noviny, Krásny majer, Kotelnica, Ferová jama, Žikavka, Salaš, Debnárove role, Krížne cesty, Malá vápená, Cerina, Došná, Košariská, Centárovská, Stráňa, Lakeť, Na prielohách, Nad kostolnou studňou, Pod vinicami, Červený vrch, Gábrišov lázok, Pavlova dolina, Punajov jarok, Buková hora, Domčekové záhumenice, Masarykova dolina, Dúbravka, Suchá hora a Bancerová, Úboč, Lázky, Chotár, Kostolné lúčky, Uramovsko, Kráľova, Báne, Zlatno, Sanica, Lehotská dolina, Dlhá hôrka, U Podskalkov, Pod Starým hájom

Miesto, Tribeč:, 8 z 16

Kordička, Topoľnica, U Prostredných, Repiský, Za leštinkou, Paľova lúka, Klokočova, Vŕšky, Pod vrchom, Banky, Jastrabová, Berková, Uhlisko, Pod skalou, Skalice, Pánske lúky, Cier, Pálenica, Sekaniny, Puškarka, Za vrchom, Pod zelienky, Chotár medzi cestami, Piesky, Ryšavé lúčky, Pod vápenicou, Kučerková, Čierny kopec, Tomova Dolina, Pod pieskami, Za Ohradou, Jančokovci, Dlžaviny, Skala a Rovne, Vtáčnik, Čierna lúka, Mráčikov jarok, Velke Pole, Klokočová, Zigerová skala, Jasenov vrch, Kamenica, Pod hrubým vých., Koreň, Na Blatine, Slepačí chodník, Drábovská, Pri mlyne, Veľké Pole juh, Habánsky lom, Kočovnica, Za Rajtokom, Kozákove zeme, Záhrady, Matúšov vŕšok, Koreniská, Malá Hlboká, Pod lazom, Glenda, Zimmermanov štál

Miesto, Tribeč:, 9 z 16

Stĺpová a Vypálená, Za Strážou, Laz, Záhrady, Na jamách, Dĺžavina, Dolinka, Drnajová, Borsučie diery, Hradište, Vrchhora, Diviaky, Osiková, Hlboká, Pertlov jarok, Dolina, Stráň, Pod Dubovo, Vrnov vrch, Štvrtková studňa, Darovaný lán, Kopanice pod hájom, Pod okrúhlym hájom, Trubianská, Mokrá lúka, Čertov vrch, Brežné hony, Podhosťovský kopec a Farský háj, Nad mlynom, Zajhof, Farský háj, Závdavok, Nad Šmeckom, Letovce, Šlamiarka, pod Šibeničným vrchom, Tomanovská, Kozmová chrasť, Vystrková, Struhárka, Kozmova chrasť, Turecká hora, Pri obdokovskej ceste, Búriho lúka, Súkenička, Jonesové stráne, Pod Janíkovskou cestou, Vŕšok, Sutecká, Kiar, Hôrka, Nad lúkami, Veľká ponikva, Pod ladickou cestou, Nad záhumním, Drahy, Sekaniny, Pod Cerinou, Nad mostom, Pod haťami

Miesto, Tribeč:, 10 z 16

Za jarkom, Osečná, Lazecké, Pri hore, Kolíňanský klin, Pod Sekaninami, Nové sady, Brezové diely, Holianka, Pod Veľkou horou, Za sekaninami, Húštiny, Za Veľkou horou, Tok, Kopecké hony, Šariny, Slepačí vrch, Štepy, Na záhumní, Stráň, Medzi cesty, Nad suchými, Dlžiny, Starý majer, Za jazerom, Bralie, Jágerská pustatina, Čierťaž, Dlhé hony, Ľubin, Pinčí vrch, Dlhé diely, Jahoda, Pod horou, Do jarku, Tribeč, Jazviny, Medzi vrchmi, Javorník, Drndava, Kompenova, Breziny, Nad sľažianskou cestou, Stráne a úboč, Studená pažiť, Holý vrch, Valachovie, Nad gýmešskou cestou, Pod cermi, Vlčie jamy, Pod Poliškom, Kamenité, Panský les, Trnavské lúky, Dragulová dilina, Stredný hon, Pod Osečnou, Stredná hôrka, Pod Holým vrchom, Veľká Ondrášová

Miesto, Tribeč:, 11 z 16

Skaly, Ostrý vrch, Nemecké vŕšky, Vrch Banské, Dekanova, Lesný hon, Vtáčnik, Záhumenice, Kamenné, Kiškova lúka, Na hlinkách, Štepnica, Obecná hora, Uhlište, Diely, Medzi jarkami, Trate, Pod vinicou, Tretie siatie, Naštále, Dzigolky, Role na veľkej ceste, Lázky, Kopanice pri mlyne, Cez vrch, Roháčova, Predné záhumnie, Málok, Gete, Jarošová, Podhájsky mlyn, Kľačany, Urbárske, Od velčického chotára, Osičia, Hlboké, Pod vinicami, Dlhá Bukovina, Kobylina, Líščia diera, Klačany, Lužtek, Nový vŕšok, Čierny hraj, Na Trnave lúky, Hanisovo, Čerešňová lúka, Lieskovce, Drieňová, Petrikova, Záhumnie do Suchej, Panská hora, Panské, Pracharové jarky, Malá hôrka, Nad vrbinami, Žrebíky, Pod gýmešskou cestou, Háj, Polom

Miesto, Tribeč:, 12 z 16

Panský les, Lieskové, Okrúhle vinice, Žabica, Silašské role, Bartošová, Mišove jarky, Lázky, Horné lazy, Gurdál, Kurdok, Spodné húštiny, Baňa, Vlčia skala, Klčovnica, Kutmanský vrch, Pobrežný hon, Breziny, Koborný kút, Dlhé hony, Hon za záhradami na západe, Rovné, Horné močariny, Pod Lubínom, Stráň, Dolina, Keťkjašová, Minársky laz, Horné hory, Pod dlhým úbočím, Horne pole, Svandrkov laz, Drahožická huta, Pod Silašským, Sršlenina, Pod mladými, Hríbová, Breziny, Valchová, Kedička, Pod zámeckým hájom, Vysoké, Imrichová usadlosť, Pod skalou, Dedovské, Vápenice, Nitrolín, Druhosiate, Nitrolin II., Králov vrch, Medzi cesty, Bujakov laz, Plíšky, Od hosťovského, Vlčia jama, Kincľové, Cerovina, Stáňa a Soláre, Horné lúky, Kraje I., U chrastočky

Miesto, Tribeč:, 13 z 16

Za Brodom, Malá ponikva, Pod cerinou, Šarkanov chvost, Čertov jarok kopanica, Biele jarky, Lúčny hon, Drabkovské, Dolné mokriny, Nad humna, Zámocký háj, Jesenského hrobka, Malé Koborno, Vrchy, Urbariál, Kornižova, Žrebíky, Čerešňová, Strieborná roľa, Urbanova závozná, Ohradené zeme, Panský les, Kozmov chrasť, Zadné hony, Dlhé úbočie, Bangové role, Kráľova lúka, Lazy, Pri Zorkovej, Salaš, Krátky roh, Dolné lúky, Medzi cestami, Kakanova bukovina, Slivková, Kamenný chotár, Vinohrady pod Jahodou, Lúky, Konopiská, Lúky na Trnave, Horný Župkov, Na suchom laze, Kraje II., Paráda, Kúty, Strieborná hora, Bukoviny, Čerina, Košiarska, Blažikov nad velčickou cestou, Peserova závožňa, Klietky, Pri Dolinách, Čirtaš lúky, Hlina, Pri sklenej huti, Sučí roh, Kozmov hon, Turniská skala, Zavŕtačka

Miesto, Tribeč:, 14 z 16

Starý háj, Pod prielohom, Na hornom konci za záhradami, Jamrichov roh, Diely (druhé siatie), Za hušťavou, Prvosiatie, Zadné záhumnie, Záhumnie, Hon za záhradami na východe, Nitrolin I., Stará lúka, Frtálov vrch, Rakytová, Kopanice nad vinohradmi, Blažíkov nad velčickou cestou, Papajský vrch, Lazy, Čavkov jarok, Pri levákove, Vyše dediny, Rozkoše, Za vinice, Kostolné, Panský diel, Chudý, Žrebiky, Zvernice, Siroke, Mestské lazy, Dlhá zem, Pri Chrasti, Medzi chrasti, Horná, Panský diel, Do rybníka, Drahožická huta, Pod Dielom, Plytký jarok, Veľký Nitrolín, Na žrebikách, Hrášková, Kalinová, Nestašová, Nad jelším, Krumliská, Čerešňov vrch, Malá Ondrášová, Bujačia, Mladé, Prvé siatie, Krtiny a hadie vŕšky, Koborno, Malá húšťavka, Barina, Jelšie, Pusté vinohrady a Staré kopanice, Diel, Dolné lúky, Pod jarkami, Kostolná

Miesto, Tribeč:, 15 z 16

Pod Martincovom, Pred Ladinami, Chrbát, Plesky, Hôrka, Dolné medze, Kôstkovie, Za dolinou a na bankách, Červenkovské, Za širokým brodom, Potôčky, Húšťavy, Pod cerinami, Kostolná, Diely, Kôstkové, Breziny, Hluchá, Nestašová, Pod jalšou, Široký brod, Cudenice, Jamina, Cerianske, Vičoma, Kopanice za brodom, Michalova cudenica, Sitenie, Nad studničkami, Kopanice, Pod lesom, Za dolinou, Cudzenice, Horná Rakytová, Rozdiel, Sršlenica, Pod Cerinou, Králov vrch čerešňovo, Pod krajom, Dlhá zeme, Úboč, Stará kopanica, Pánsky diel, Štepnica, Lomatince, Koborná studňa, Jablonce, Konopnice, Úboč, Papierňa, Vykrová lúka, Kutňanská bukovina, Pred sviniarkami, Čerešňové, Pozmanka, Závorna, Nad Jarkom, Starý háj, kopanica, Muškova jama, Prielohy, Krivá, Záhumenice

Miesto, Tribeč:, 16 z 16

Pod Lupkou, Pri makovici, Hlištavniková, Zoborský háj, Nad Bojkovom, Chlnok, Dubcena, Volárova dolina, Potoky, Dolné diely, Závoz, Pod Zoborom, Martinský vrch, Nad Kuciny, Bojkov, Nad zadným kútom, Korene, Pod Bojkovom, Strnkovské, Dlhé diely, Zvernica, Žrebíky, Rybárov, Homolova dolina, Panský les, Pod vinohradmi, Kopanice, Pod Chlnkom, Prostredné pole, Dlhé lúky, Pred zlatným a Macákovo

Podobné, Tribeč:

1237x turistika, 931x miesto, 149x orientačný bod, 34x turistické informácie, 26x strom, 24x poľovnícky posed, 23x chranený strom, 15x prístrešok, altánok, 10x ohnisko, 8x miesto na piknik, 6x atrakcia, 3x orientačná mapa, 2x vodárenská veža, 2x horáreň, 1x štôlňa, 1x studňa, 1x väznica, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Tribeč

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://tribec.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.